Tin tức

IMO2020: Sự không chắc chắn của thị trường mang lại nhiều biến động giá dầu nhiên liệu
14/11/2019
Thị trường dầu gần đây đã bị chấn động bởi các sự kiện địa chính trị, nhưng sự biến động về chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp và cao không thể được giải thích chỉ bằng điều đó - sự không chắc ...