Phân tích giá dầu

Dầu lao dốc gần 30% sau khi Ả Rập Saudi giảm giá, mở vòi
09.03.2020
Dầu giảm giá mạnh nhất kể khi bắt đầu Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất
Những dự báo khiếm khuyết về nhu cầu đã thúc đẩy giá dầu dù không biết được mức độ ảnh hưởng kinh tế gây ra bởi dịch bệnh do NCoV-19
14.02.2020
Không ai biết cuối cùng Coronavirus sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế hoặc nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc như thế nào
Kết thúc chu kỳ bùng nổ của giá dầu
07.02.2020
Một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra trong thế giới dầu mỏ. Một chuỗi các sự kiện và sự phát triển lẽ ra đã đẩy giá gần hơn với ngưỡng ba chữ số, trên thực tế, ...
Phương thức khác thường cho giá dầu thấp
27.10.2019
Phương thức khác thường cho giá dầu thấp
Báo cáo năng lượng: Giao dịch hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ
16.10.2019
Báo cáo năng lượng: Giao dịch vượt tầm kiểm soát trên thị trường dầu mỏ